Αρχική σελίδα Παλαιότερα «Το Χαμόγελο του Παιδκού» διοργανωτής του 4ου Ευρωπαϊκού συνεδρίου του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών Υποστήριξης Παιδιών

«Το Χαμόγελο του Παιδκού» διοργανωτής του 4ου Ευρωπαϊκού συνεδρίου του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών Υποστήριξης Παιδιών

Η συμβολή του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα ζητήματα που αφορούν παιδιά είναι σε γενικές γραμμές γνωστή. Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του Οργανισμού είναι η Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής SOS1056, η οποία ανέλαβε επίσημα το 4οΕυρωπαϊκό συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών Υποστήριξης Παιδιών (CHI)για τον Οκτώβριο του 2011.

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή 58 φορέων από 37 διαφορετικές χώρες. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική υποστήριξη του ASTIR PALACE. Τα έξοδα διοργάνωσης αναλαμβάνει το CHI με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου είναι η χάραξη κοινής στρατηγικής από τα μέλη του CHI για την αντιμετώπιση των ειδικών Θεμάτων της Ευρώπης αναφορικά με την προστασία των παιδιών την περίοδο 2011-2015 καθώς και η παρουσίαση της χρήσης νέων τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των τηλεφωνικών γραμμών για τα παιδιά.

Το CHI (Child Helpline International) ιδρύθηκε το 2003 και αποτελεί ένα Διεθνές Δίκτυο, που σήμερα απαριθμεί 138 μέλη από 124 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.Πυρήνας δράσης όλων των Γραμμών Υποστήριξης, που συμμετέχουν στο CHI, είναι η σύναψη διεθνών συνεργασιών για την προστασία των παιδιών.

- Μέσα από την διεθνή συνεργασία ανταποκρίνεται σε κάθε πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και προσπαθεί να προωθεί την «φωνή» τους στα διεθνή κέντρα αποφάσεων.

- Εργάζεται αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο συνεργαζόμενο με εταιρείες χορηγούς, εθνικά δίκτυα, υπηρεσίες για την παιδική προστασία, ομοσπονδίες και εταιρείες τηλεπικοινωνίας με σκοπό την στήριξη των Τηλεφωνικών Γραμμών Υποστήριξης (μέλη CHI), οι οποίες αποτελούν μέσο για την προστασία των παιδιών.

- Στηρίζει την διάδοση πληροφοριών, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του. Η βασική αρχή λειτουργίας του είναι η διασφάλιση ότι κάθε Γραμμή/μέλος θα έχει την μέγιστη δυνατή παροχή βοήθειας σε κάθε παιδί, που την αναζητά και θα αναπτύσσει το δικό της μοναδικό πρότυπο λειτουργίας.