Αρχική σελίδα Προτάσεις Αγοράς Η «Ανάπτυξη» του παιδιού σας στο iphone σας!

Η «Ανάπτυξη» του παιδιού σας στο iphone σας!

Με τη νέα εφαρμογή «Ανάπτυξη» οι γονείς μπορούν να έχουν την ανάπτυξη της πορείας των παιδιών τους στο τσεπάκι τους, συγκεκριμένα στο iphone τους. Η εφαρμογή παρέχει υπολογισμούς, μετρήσεις και κατανοητά γραφήματα, ενώ υποστηρίζει έως και 5 παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

H εφαρμογή επιτρέπει στους γονείς με εύκολο και γρήγορο τρόπο να παρακολουθούν τα τρία βασικά μεγέθη ανάπτυξης του παιδιού, δηλαδή ύψος , βάρος και περίμετρο κεφαλής. Βασίζεται στις καμπύλες σωματομετρικής ανάπτυξης καθώς και στα αναγραφόμενα για την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού , που υπάρχουν στην τρέχουσα έκδοση (2011) του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης.

Ο γονιός καταχωρεί αρχικά το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλλο του παιδιού και στην συνέχεια τις μετρήσεις ύψους, βάρους και περιμέτρου κεφαλής και την ημερομηνία των μετρήσεων αυτών.

Η εφαρμογή :

• Υπολογίζει άμεσα την τρέχουσα ηλικία του παιδιού.

• Υπολογίζει άμεσα την εκατοστιαία θέση (ποσοστό παιδιών αντίστοιχης ηλικίας που έχουν το ίδιο ή μικρότερο μέγεθος) του παιδιού στην αντίστοιχη καμπύλη ανάπτυξης.

• Τοποθετεί τις μετρήσεις στην αντίστοιχη γραφική παράσταση και σας δείχνει την καμπύλη ανάπτυξης του παιδιού.

• Δίνει στην γραφική παράσταση καμπύλες σύγκρισης με ποσοστά παιδιών ανά καμπύλη.

 

Έτσι, ο γονιός παρακολουθεί με γραφικό τρόπο τις παραμέτρους ανάπτυξης του παιδιού του άμεσα και κατανοητά και μπορεί να συγκρίνει με τα φυσιολογικά μεγέθη και τους μέσους όρους των παιδιών της ηλικίας του.

Προσφέρονται, επίσης, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού, καθώς επίσης και τα αναπτυξιακά ορόσημα που αυτό θα πρέπει να έχει κατακτήσει σε διάφορες ηλικιακές φάσεις.

 

H εφαρμογή είναι διαθέσισμη στο Αppstore προς 2,99 Eυρώ στο http://itunes.apple.com/gr/app/id472636036?mt=8

 

Περισσότερα στο http://www.anadelta.gr/anaptyxi

 

 

 

Ημερ/νία δημοσίευσης: 2 Δεκεμβρίου 2011