Αρχική σελίδα ΣΧΟΛΕΙΟ Προβλήματα στη γραφή

Προβλήματα στη γραφή

Το γράψιμο είναι μια βασική δεξιότητα την οποία τα παιδιά διδάσκονται συστηματικά από την πρώτη δημοτικού. Ωστόσο, το κάθε παιδί μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό, ενώ ορισμένα παιδιά εμφανίζουν ορισμένες δυσκολίες στην κατάκτηση της γραφής.

Το κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό του ρυθμό και το ίδιο συμβαίνει και με το γράψιμο. Ορισμένα παιδιά μπορεί να δυσκολευτούν σε σχέση με άλλα και πχ. να μπερδεύουν τη φορά των γραμμάτων ή να μη μπορούν να γράψουν ευανάγνωστα. Επίσης, ενδέχεται να υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του παιδιού και η δυσκολία του στο γράψιμο να είναι απλώς μία πτυχή του προβλήματος.

Σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη στην εκμάθηση της γραφής μπορεί να είναι: ο παράξενος τρόπος που κρατάει το μολύβι, λανθασμένος τρόπος γραφής, ιδιαίτερα δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας, δυσκολία να σχεδιάσει το παιδί τα γράμματα, λανθασμένη σειρά γραμμάτων ή λέξεων ή λανθασμένη φορά γραφής. Επίσης, πιθανό σημάδι μπορεί να είναι όταν το παιδί δυσκολεύεται ιδιαίτερα και χρειάζεται υπερβολικά πολύ χρόνο για να ολοκληρώσει το γράψιμο μιας λέξης ή ακόμη όταν υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην ικανότητά του στην ανάγνωση από την ικανότητά του στη γραφή.

Υπάρχουν, όμως, άλλες καταστάσεις που μπορεί να δημιουργούν δυσκολίες στο παιδί. Καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του παιδιού να γράφει μπορεί να είναι οι παρακάτω: 

  • προβλήματα που αφορούν τη γλώσσα, που δυσκολεύουν την προφορά των λέξεων, την ορθογραφία ή τη σύνταξη των λέξεων
  • προβλήματα μνήμης που εμποδίζουν το παιδί να θυμάται κανόνες ορθογραφίας, γραμματικής και στίξης
  • προβλήματα οπτικής αναγνώρισης ή ακολουθίας στη σκέψη που δυσκολεύουν να αναγνωρίζει το παιδί τα κενά ανάμεσα στις λέξεις ή να βάζει σε σειρά τις έννοιες
  • δυσγραφία, νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στο γράψιμο (λανθασμένα γράμματα, κακή ορθογραφία), παρόλο που η ικανότητα στην ανάγνωση είναι σε καλό επίπεδο
  • διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
  • εγκεφαλική παράλυση ή σύνδρομο Down

Ο δάσκαλος ή η δασκάλα του παιδιού είναι ο πρώτος και ο πιο αρμόδιος άνθρωπος που μπορεί να εκφέρει άποψη σχετικά με το εάν υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στην εκμάθηση της γραφής για το παιδί σας, σε ποιό βαθμό υπάρχει το πρόβλημα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται υπομονή και ενθάρρυνση, καθώς όταν υπάρχει κάποια σχετική δυσκολία, το παιδί το αντιλαμβάνεται και πιέζεται ιδιαίτερα από την όλη κατάσταση, ενώ συνειδητοποιεί τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα όταν προσπαθεί να γράψει. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται ενθάρρυνση, θετική προσέγγιση και κατάλληλη καθοδήγηση από κάποιον επαγγελματία, ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες με τον καλύτερο τρόπο.

 

 

Ημερ/νία δημοσίευσης: 13 Νοεμβρίου 2011

Διαβάστε επίσης...