Αρχική σελίδα 1 - 3 ετών Το παιχνίδι με τουβλάκια βοηθά στην αντίληψη του χώρου

Το παιχνίδι με τουβλάκια βοηθά στην αντίληψη του χώρου

Πώς το παιχνίδι κατασκευών με τα γνωστά τουβλάκια μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εξελίξουν την αντίληψή τους στο χώρο;

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Mind, Brain and Education παρέχει στοιχεία για τα οφέλη που έχει το παιχνίδι με τουβλάκια. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως όταν ένα παιδί παίζει με τουβλάκια και αλληλεπιδρά μέσα από το παιχνίδι με τον γονιό, μαθαίνει καλύτερα τις έννοιες του χώρου, όπως «επάνω», «πίσω» κτλ. Όταν οι γονείς στα πλαίσια του παιχνιδιού χρησιμοποιούν λέξεις με έννοιες του χώρου, τα παιδιά αναπτύσσουν κι εκείνα το σχετικό λεξιλόγιο και ταυτόχρονα ικανότητες σε σχέση με την αντίληψη του χώρου. Δηλαδή, όταν μέσα στο παιχνίδι τα παιδιά ακούν λέξεις που αφορούν το χώρο, συνδυάζουν τις έννοιες και αναπτύσσουν τις σχετικές ικανότητες.

Η ικανότητα αντίληψης του χώρου είναι πολύ σημαντική στη μάθηση, ιδιαίτερα σε αντικείμενα  που αφορούν τεχνολογία και επιστήμες, αλλά και στην καθημερινή ζωή σε περιστάσεις όπως π.χ. το παρκάρισμα του αυτοκινήτου, αλλά και την επίδοση σε διάφορα αθλήματα. Βοηθούν, επίσης, στον προσανατολισμό και τη συναρμολόγηση αντικειμένων.

Μάλιστα, η μελέτη εξέτασε τρία είδη παιχνιδιού με τουβλάκια: α) το ελεύθερο παιχνίδι, όπου τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα να παίξουν μόνα τους με τα τουβλάκια, β) το προκαθορισμένο παιχνίδι, όπου τα τουβλάκια είχαν κολληθεί μεταξύ τους σε συγκεκριμένη δομή και γ) το καθοδηγούμενο παιχνίδι, όπου τα παιδιά έπρεπε να δημιουργήσουν μία δομή ακολουθώντας ένα σχεδιάγραμμα οδηγιών. Τα παιδιά έπαιζαν μαζί με τους γονείς τους και αλληλεπιδρούσαν και στις τρεις περιπτώσεις. Αποδείχτηκε ότι στο καθοδηγούμενο παιχνίδι, οι γονείς χρησιμοποιούσαν περισσότερο λέξεις και έννοιες του χώρου, σε σχέση με τους άλλους δύο τύπους παιχνιδιού και ιδιαίτερα σε σχέση με το ελεύθερο παιχνίδι.

Η αξία του ελεύθερου παιχνιδιού δεν αμφισβητείται, αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές, οι γονείς μπορούν να αξιοποιήσουν και πρακτικά το παιχνίδι με τα τουβλάκια, αλληλεπιδρώντας με τα παιδιά τους και με αφορμή τις κατασκευές και το παιχνίδι, να συζητούν και να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που αφορά τον χώρο, ώστε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης του χώρου των παιδιών τους.

 

 

Ημερ/νία δημοσίευσης: 5 Νοεμβρίου 2011