Αρχική σελίδα Διαγωνισμοί Παλαιότεροι Διαγωνισμός για 5 βιβλία "Η κυρά-Σαρακοστή"

Διαγωνισμός για 5 βιβλία "Η κυρά-Σαρακοστή"

Το mamakid.gr σας προσφέρει 5 βιβλία με τίτλο "Η κυρά-Σαρακοστή" σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σταμούλη.

Πρόκειται για ένα μικρό και ελκυστικό στα παιδιά βιβλίο για την περίοδο της Σαρακοστής με αφορμή το λαϊκό έθιμο της κυρα-Σαρακοστής, από την παιδική σειρά Άθως-Παιδικά.

Το βιβλίο με το πρωτότυπο σχήμα της κυρα-Σαρακοστής, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, που με τρόπο απλό εξηγεί το νόημα και τις γιορτές της περιόδου της Σαρακοστής. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν χειροτεχνίες, παιχνίδια και ζωγραφιές.

Τα βιβλία είναι ευγενική προσφορά από τις Εκδόσεις Σταμούλη.

 

Ο διαγωνισμός μας ολοκληρώθηκε. Οι νικητές:

ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
ΚΙΡΑ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το mamakid σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Άθως διοργανώνει Διαγωνισμό για 5 βιβλία "Η κυρά-Σαρακοστή" με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα.
3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον άνω διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στο mamakid, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 20/3/2012 έως και τις 1/4/2012 και ώρα 00.00.
5. Ως συμμετοχή στο διαγωνισμό νοείται η επιτυχής συμπλήρωση της φόρμας του διαγωνισμού, που θα συνοδευτεί από αποστολή ενός επιβεβαιωτικού email εκ μέρους του mamakid.
6. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που αποστέλλονται έως τη λήξη του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 00.00, στις 1/4/2012. Συμμετοχές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής. Περισσότερες από μία συμμετοχές θα οδηγήσουν στην ακύρωση του συμμετέχοντα από την κλήρωση.
8. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνει στα γραφεία του mamakid στις 2/4/2012, ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα κληρωθούν πέντε (5) νικητές που θα κερδίσουν από ένα βιβλίο. Οι νικητές θα δημοσιοποιηθούν στον ιστότοπο λίγες ώρες αργότερα και θα ενημερωθούν μέσω email.
9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
10. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να παρέχουν αληθή και ακριβή στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους, ούτε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Το mamakid διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας για να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό που αφορά στον ιστότοπο. Η καταχώρηση λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων καθιστά τη συμμετοχή άκυρη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους, που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, μέσω επικοινωνίας με το mamakid.
11. Το mamakid διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με τον Διαγωνισμό.
12. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω, την ειδοποίηση των νικητών και την αποστολή των δώρων, το mamakid απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την αποστολή, παραλαβή και τη χρήση του δώρου.
13. Το mamakid έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.
14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής.

 

Ημερ/νία δημοσίευσης: 20 Μαρτίου 2012