Αρχική σελίδα Παλαιότερα Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι γνωστό ότι έχουν στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα παιδιά είναι μία ομάδα με πολλές ιδιαιτερότητες, που την καθιστά περισσότερο ευάλωτη και με μεγαλύτερη ανάγκη για προστασία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει ανάγκη να συνταχθούν και να επικυρωθούν πιο συγκεκριμένα τα Δικαιώματα του Παιδιού, με σκοπό να εφαρμοστούν και να γίνουν σεβαστά από όλες τις χώρες παγκοσμίως. 

Έτσι, υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989 η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στην Ελλάδα επικυρώθηκε το 1992 με δημοσίευση του πρωτότυπου γαλλικού κειμένου και της ελληνικής μετάφρασης στο ΦΕΚ 192/2.12.92. Δείτε το πλήρες Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μορφή .pdf εδώ.

 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στηρίζεται στο συμφέρον του παιδιού, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, γλώσσα, θρησκεία, καταγωγή κτλ. Εξασφαλίζει ότι το παιδί έχει δικαίωμα στη διατήρηση της ταυτότητάς του, αναγνωρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης του παιδιού και ορίζει τρόπους προστασίας του.

Αναγνωρίζει «το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας», στο οποίο εντάσσεται η υποχρέωση των κρατών «να εξασφαλίζουν στις μητέρες κατάλληλη περίθαλψη πριν και μετά από τον τοκετό» και μεταξύ άλλων «να ενημερώνονται για τα θέματα της υγείας και της διατροφής του παιδιού» και «για τα πλεονεκτήματα του φυσικού θηλασμού».

Στο εκτενές κείμενο της Σύμβασης, που αποτελείται συνολικά από 54 Άρθρα, αναφέρονται μεταξύ άλλων το δικαίωμα του παιδιού στη ζωή, την επιβίωση, την περίθαλψη, την ελεύθερη έκφραση, την εκπαίδευση, την ανάπαυση, τον ελεύθερο χρόνο και την ψυχαγωγία.

Η Σύμβαση, επίσης, υποχρεώνει τα Κράτη να μεριμνούν για την προστασία των παιδιών, ενώ προστατεύει τα παιδιά με αναπηρίες και τους αναγνωρίζει το δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και βοήθεια.

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεσμεύτηκαν να μεριμνούν ώστε να παίρνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των δικαιωμάτων που ορίζονται από τη σύμβαση αυτή.

 

Σωτηρία Ορφανίδου

Ημερ/νία δημοσίευσης: 19 Νοεμβρίου 2010